ОБАВЕШТЕЊЕ

Коначна ранг листа за смештај студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима Студентског центра Ниш за школску 2018/2019. годину:

Коначну ранг листу студената прве године I степена студија са добијеним домом можете преузети ОВДЕ.

Коначну ранг листу студената осталих година можете преузети ОВДЕ.

Напомена: Коначне ранг листе се налазе на интернет страницама Студентског центра Ниш

ОБАВЕШТЕЊЕ – ДРЖАВНИ ПРАЗНИК

Поводом прославе државног празника Дана примирја у Првом светском рату, Школа неће радити у понедељак, 12. новембра 2018. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ – АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Висока техничка школа и Завод за трансфузију крви Ниш организују акцију добровољног давања крви у просторијама ВТШ Ниш у понедељак 19.11.2018. год. од 9 до 13 часова у просторији 204. Позивамо све студенте да се одазову акцији и дају крв.

ОБАВЕШТЕЊЕ – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Настава на специјалистичким струковним студијама почиње од уторка 13. новембра 2018. године. Распоред наставе биће накнадно објављен.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о продуженом 2. конкурсном року за упис на специјалистичке и мастер струковне студије на следеће студијске програме:

Специјалистичке студије: Безбедност друмског саобраћаја и Комунално инжењерство,
Мастер струковне студије: Мултимедијалне комуникационе технологије.

Пријаве на конкурс подносе се служби за студентска питања, где се и добија образац пријаве. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:

1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.

Коначна ранг листа – мастер струковне студије

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Упис примљених кандидата је у среду 31. октобра 2018. године од 8 до 14 часова. Приликом уписа кандидати подносе:

оригиналну диплому,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 3.500,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.

Коначна ранг листа – специјалистичке струковне студије

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Упис примљених кандидата је у среду 31. октобра 2018. године од 8 до 14 часова. Приликом уписа кандидати подносе:

оригиналну диплому,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 3.500,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Настава на мастер струковним студијама почиње у понедељак 5. новембра 2018. године. Распоред наставе биће накнадно објављен.