ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Кандидати који су положили пријемни испит из предмета Математика на некој другој акредитованој високошколској установи за упис у школску 2018/2019. годину, могу конкурисати за упис на Високу техничку школу струковних студија у Нишу, на студијским програмима на којима је остало слободних места за упис, без поновног полагања пријемног испита уз потврду о положеном пријемном испиту.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

На основу одлуке Директора Школе бр. 02-450 од 27.06.2018. год. продужава се рок за пријављивање кандидата у првом конкурсном року  за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019.

Кандидати се могу пријавити у четвртак 28.06.2018. год. до 17 часова у служби за наставна и студентска питања на 1. спрату канцеларија 109.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2018/2019. годину обавиће се 25., 26. и 27. јуна 2018. године од 8 до 15 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената (неоверене), и то:

сведочанства свих разреда средње школе,
диплому о положеном матурском испиту,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:
840-1758666-57
, број модела  97, позив на број (одобрење)  94-126-100502041 (пример попуњене уплатнице),
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због радова који се изводе у делу улице Александра Медведева, као и у дворишту Високе техничке школе струковних студија, кандидатима се препоручује да користе алтернативне путеве прилаза Школи и паркинге који су приказани на мапама.

             

ОБАВЕШТЕЊЕ – КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Консултације у вези задатака за пријемни испит одржаће се 28.06.2018. године, од 16:15 часова, у амфитеатру А3. За сва остала питања, везано за пријемни испит, можете контактирати проф. Милицу Цветковић на мејл: milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs.

Студенти Високе техничке школе струковних студија у посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру “Ниш“

Група професора и студената Високе техничке школе струковних студија Ниш и Електронског факултета из Ниша је 22.05.2018. године боравила у стручној посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру у Нишу.
Студенти су упознати са редовним активностима запослених у Контролно-мерном центру које се односе на контролу коришћења радиофреквенцијског спектра, као и са актуелним РАТЕЛ-овим пројектима као што су изградња система даљински управљаних контролно-мерних станица, упоредно мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније (Mobile Network Benchmarking) и изградња система за континуално мерење нивоа ЕМ поља у урбаним срединама (EMF RATEL).
Овом посетом је настављена сарадња РАТЕЛ-а са Високом техничком школом струковних студија Ниш и Електронским факултетом из Ниша. Колеге из ове две високошколске установе су изразиле посебно задовољство због веома успешне посете и изразиле жељу за проширењем сарадње у циљу даљег упознавања студената са савременим технологијама које се примењују у контроли коришћења радиофреквенцијског спектра и контроли параметара квалитета у електронским комуникационим мрежама.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти на специјалистичким и мастер студијама могу да овере семестар у четвртак 7. јуна 2018. год. до 17 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријава испита за 3. испитни рок на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама за школску 2017/2018. годину је од 4. до 7. јуна 2018. године. Испитне пријаве се предају на шалтеру студентске службе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за оверу летњег семестра на основним, специјалистичким и мастер студијама у школској 2017/2018. години

Овера летњег семестра за основне, специјалистичке и мастер студије вршиће се у периоду од 04. до 07. јуна 2018. године од 9 до 13 часова.
За оверу семестра потребно је:
– Индекс са потписима предметних наставника (важи само за основне студије);
– Један попуњен образац семестралног листа;
– Анкета (попуњава се online на линку).
Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.
Студент који има више од седам неоправданих изостанака може извршити административну оверу семестра уз плаћање накнаде за административну оверу у износу од 1.000,00 динара по предмету за који није добио потпис предметног наставника.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

НАПОМЕНА: 

Поводом предстојеће овере семестра, која се врши у складу са одредбама чланова 41-42 Правила студија Високе техничке школе струковних студија у НишуШколе, који гласе:

Овера семестра

Члан 41.

Овера семестра обавља се у Одсеку за наставу и студентска питања по завршетку наставе у семестру.
Студенту ће се оверити семестар ако су му сви предметни наставници својим потписом у индексу оверили уредно извршење програмом прописаних обавеза из свих уписаних предмета.
На образложен захтев студенту се може одобрити административна овера семестра уз могућност плаћања накнаде за сваки недостајући потпис или у оправданим случајевима без накнаде. Одлуку о административној овери семестра доноси помоћник директора за наставу.

Члан 42.

Наставник има право да ускрати потпис студенту који је изостао с више од 50% наставних часова предавања или вежби, или није извршио друге програмом прописане обавезе.
Ускраћивање потписа заснива се на евиденцији наставника. На захтев студента коме је ускраћен потпис, наставник је дужан да, ако то студент захтева, писмено образложи разлоге ускраћивања потписа.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу пријаве кандидата за Међународну летњу школу руског језика и културу на Државном технолошком универзитету у Белгороду В. Г. Шухов, Комисија је разматрајући достављену документацију одлучила да на студентску размену пошаље два кандидата колико се пријавило на конкурс у оквиру размене:

1. Александар Ђокић, студента друге године студ. програма ДРС
2. Александар Маринковић, студента друге године студ. програма ДРС

Разговор са студентима ће бити накнадно обављен како би се студенти определили за боравак на Белгородском државном технолошком универзитету „В. Г. Шухов“ у периоду од 01.07.-30.07.2018. год, у оквиру Међународне летње школе риског језика и културе. Студенти ће благовремено бити обавештени о термину састанка.

Примедбе на одлуку Комисије доставити у року од 48 сати у просторијама секретаријата (201).