Организациона шема

 

 Организациона шема Високе техничке школе струковних студија у Нишу

 
Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица, и то:

1. Наставно-образовна јединица за обављање делатности образовања у оквиру основних и специјалистичких струковних студија коју чине већа студијских програма.
Радом Наставно-образовне јединице руководи директор Школе др Александра Боричић.
Помоћник директора за наставу – др Милица Цветковић.
Помоћник директора за техничка питања – др Славимир Стошовић.
Радом већа студијских програма руководе шефови студијских програма, и то:
Индустријско инжењерство и Заштита животне средине – др Бобан Цветановић,
Друмски саобраћај – др Дејан Богићевић,
Комуникационе технологије – др Зоран Миливојевић,
Савремене рачунарске технологије – др Мирко Косановић,
Грађевинско инжињерство – др Драган Перић.

2. Истраживачко-развојна јединица коју чине стручни тимови које именује Наставно веће на предлог већа студијских програма.
Руководиоца стручног тима именује директор Школе.

3. Секретеријат обавља правне послове, студентску евиденцију, кадровске, финансијско – рачуноводствене послове, библиотечке, послове информационих технологија, опште и техничке послове.
Радом секретеријата руководи секретар школе Јелена Петковић, дипломирани правник.
Радом ИТ службе руководи шеф информационог система Горан Милосављевић, дипломирани инж. ел.
Библиотекар – Силвана Богићевић, дипл. историчар.
Радом службе рачуноводства – шеф рачуноводства Драган Кваић, дипломирани економиста.
Радом студентске службе руководи шеф студентске службе Ирина Ценић, дипломирани економиста.