Организациона шема

 Организациона шема Високе техничке школе струковних студија у Нишу

Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица, и то:

1. Наставно-образовна јединица коју чине сви учесници у наставном процесу, организовани у департмане у оквиру којих се реализују основне, специјалистичке и мастер струковне студије једног или више студијских програма.

Радом Наставно-образовне јединице руководи директор Школе др Дејан Благојевић.
Помоћник директора за наставу – др Милица Цветковић.
в.д. шефа департмана Индустријско инжењерство, Саобраћајно инжењерство и Инжењерство заштите животне средине – др Милош Ристић
в.д. шефа департмана Грађевинско инжењерство, др Ненад Стојковић
в.д. шефа департмана Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије др Зоран Миливојевић

Истраживачко-развојна јединица коју чине стручни тимови који учествују у одређеној активности. Радом стручног тима руководи координатор.

Центар за каријерно вођење чине запослени у Школи који раде на пословима реализације наставе и који идентификује проблеме у реализацији наставе, припремају информативне публикације, интернет презентације и друге видове упознавања потенцијалних студената са могућностима студирања у Школи, остварују контакте са надлежним службама за запошљавање, прикупљају и објављују информације о могућностима запошљавања студената, прикупљају и објављују информације о могућностима стипендирања и кредитирања студената.

Секретаријат обавља правне послове, студентску евиденцију, кадровске, финансијско-рачуноводствене послове, библиотечке, послове информационих технологија, опште и техничке послове.

Радом секретаријата руководи секретар школе Јелена Петковић, дипл. правник.
Радом Одсека за информационо комуникациону подршку руководи Горан Милосављевић, дипл. инж. електронике.
Библиотекар Школе је Силвана Богићевић, дипл. историчар.
Радом Одсека за финансијске и рачуноводствене послове руководи Драган Кваић, дипломирани економиста.
Радом Одсека за наставу и студентска питања руководи Ирина Ценић, дипломирани економиста.