Organizaciona šema

 Organizaciona šema Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu

Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica, i to:

1. Nastavno-obrazovna jedinica koju čine svi učesnici u nastavnom procesu, organizovani u departmane u okviru kojih se realizuju osnovne, specijalističke i master strukovne studije jednog ili više studijskih programa.

Radom Nastavno-obrazovne jedinice rukovodi direktor Škole dr Aleksandra Boričić.
Pomoćnik direktora za nastavu – dr Milica Cvetković.
v.d. šefa departmana Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine – dr Miloš Ristić
Šef departmana Građevinsko inženjerstvo, dr Nenad Stojković

Istraživačko-razvojna jedinica koju čine stručni timovi koji učestvuju u određenoj aktivnosti. Radom stručnog tima rukovodi koordinator.

Centar za karijerno vođenje čine zaposleni u Školi koji rade na poslovima realizacije nastave i koji identifikuje probleme u realizaciji nastave, pripremaju informativne publikacije, internet prezentacije i druge vidove upoznavanja potencijalnih studenata sa mogućnostima studiranja u Školi, ostvaruju kontakte sa nadležnim službama za zapošljavanje, prikupljaju i objavljuju informacije o mogućnostima zapošljavanja studenata, prikupljaju i objavljuju informacije o mogućnostima stipendiranja i kreditiranja studenata.

Sekretarijat obavlja pravne poslove, studentsku evidenciju, kadrovske, finansijsko-računovodstvene poslove, bibliotečke, poslove informacionih tehnologija, opšte i tehničke poslove.

Radom sekretarijata rukovodi sekretar škole Jelena Petković, dipl. pravnik.
Radom Odseka za informaciono komunikacionu podršku rukovodi Goran Milosavljević, dipl. inž. elektronike.
Bibliotekar Škole je Silvana Bogićević, dipl. istoričar.
Radom Odseka za finansijske i računovodstvene poslove rukovodi Dragan Kvaić, diplomirani ekonomista.
Radom Odseka za nastavu i studentska pitanja rukovodi Irina Cenić, diplomirani ekonomista.