Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

          Организациона шема Високе техничке школе струковних студија у Нишу

          Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица, и то:
          1. Наставно-образовна јединица за обављање делатности образовања у оквиру основних и специјалистичких струковних студија коју чине већа студијских програма.
          Радом Наставно-образовне јединице руководи в.д. директора Школе проф. др Дејан Благојевић.
          Радом већа студијских програма руководе шефови студијских програма, и то:
          Индустријско инжeњерство и Заштита животне средине - др Бобан Цветановић
          Друмски саобраћај - др Дејан Богићевић
          Комуникационе технологије - др Зоран Миливојевић
          Савремене рачунарске технологије - др Мирко Косановић
          Грађевинско инжињерство - др Драган Перић

          2. Истраживачко-развојна јединица коју чине стручни тимови које именује Наставно веће на предлог већа студијских програма.
          Руководиоца стручног тима именује директор Школе.

         3. Секретеријат обавља правне послове, студентску евиденцију, кадровске, финансијско - рачуноводствене послове, библио-течке, послове информационих технологија, опште и техничке послове.
          Радом секретеријата руководи секретар школе Јелена Петковић, дипл. правник.
          Радом ИТ службе руководи шеф информационог система Горан Милосављевић, дипл. инж. ел.
          Библиотекар – Силвана Богићевић, дипл. историчар.
          Радом службе рачуноводства – шеф рачуноводства Драган Кваић, дипломирани економиста.
          Радом студентске службе руководи шеф студентске службе Ирина Ценић, економиста.

 

организациона шема

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш