Osnovni podaci


Naziv škole: Visoka tehnička škola strukovnih studija
Adresa škole: Aleksandra Medvedeva br. 20, 18000 Niš, Republika Srbija
Telefoni: 018 588 211, 588 039, 588 040
Faks: 018 588 210
Direktor škole: dr Dejan Blagojević, profesor strukovnih studija
Pomoćnik direktor za nastavu: dr Milica Cvetković, profesor strukovnih studija
v.d. šefa departmana Industrijsko inženjerstvo, Saobraćajno inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine: dr Miloš Ristić
v.d. šefa departmana Građevinsko inženjerstvo, dr Nenad Stojković
v.d. šefa departmana Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije: dr Zoran Milivojević
Sekretar škole: Jelena Petković, diplomirani pravnik

Članovi Saveta Škole:
dr Mirko Kosanović, zamenik predsednika Saveta
dr Zoran Milivojević, profesor strukovnih studija
dr Boban Cvetanović, profesor strukovnih studija
dr Milica Cvetković, profesor strukovnih studija
dr Miloš Ristić, profesor strukovnih studija
dr Nenad Stojković, predavač
mr Aleksandra Marinković, predavač
Jelena Petković, sekretar
Mirjana Stošić, obračunski radnik
Vojislav Stojanović, student
Marko Despotović, student
Vladislav Ćosić, student

ČLANOVI SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NIŠU IZ REDOVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE JOŠ NISU IMENOVANI

Žiro račun: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041
WEB: http://www.vtsnis.edu.rs
E-mail: info@vtsnis.edu.rs
PIB: 100502041
Matični broj: 07223323
Šifre delatnosti: 8542 Visoko obrazovanje

Ostvarivanje visokog obrazovanja kroz osnovne strukovne studije prvog stepena i specijalističke strukovne studije drugog stepena u okviru akreditovanih studijskih programa u cilju prenošenja naučnih i stručnih znanja i veština i obezbeđivanja stručnog podmlatka.

Škola obavlja i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i stručnog rada:

8559 ostalo obrazovanje
7112 inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7119 istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama
7120 tehničko istraživanje i analize
7022 konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7490 ostale stručne, naučne i tehničke aktivnosti
6201 konsultantske aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija
5811 izdavanje knjiga
5814 izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
5819 ostala izdavačka delatnost
4719 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
1814 knjigovezačke i srodne usluge
1820 umnožavanje snimljenih zapisa
7320 ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
8560 pomoćne obrazovne delatnosti