Studentski parlament

 

 

Članovi Studentskog parlamenta:

1. Marko Despotović – Predsednik parlamenta – (Master UO)
2. Jovana Stojanović – Potpresednik parlamenta (INI 3. godina)
3. Petrija Popović – Sekretar parlamenta – (ZŽS 3. godina)
4. Stefan Milošević – Predsednik sportske sekcije (DRS – 3. godina)
5. Darko Živković – Potpredsednik sportske sekcije (KOT 3. godina)
6. Danilo Milovanović (SRT 3. godina)
7. Ilija Mančić (GRI – 2. godina)
8. Žarko Ristić (INI – 2. godina)
9. Aleksandar Pešić (DRS – 2. godina)
10. Vojislav Stanojević (ZŽS – 2. godina)
11. Nemanja Srejić – Predsednik Studentske konferencije akademije strukovnih studija Srbije (Spec. KOT)

Pravilnik studentskog parlamenta
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sprovođenju izbora

Studentski parlament Visoke tehničke škole
Aleksandra Medvedeva 20
18000 Niš
tel.: +381 18 588 211 lokal 108
mob.: +381 69 1850330
e-mail: parlament@vtsnis.edu.rs

REDOVNI IZBORI ZA NOVI SASTAV PARLAMENTA – 2017

Konačan spisak prijavljenih kandidata (13.04.2017.)
Odluka o sprovođenju izbora
Konkurs za izbor studentskog parlamenta
Konkursna komisija
Izborna komisija

Prijava se vrši tako što se sakupi jedna trećina potpisa studenata sa svog smera koji podržavaju vašu kandidaturu, svoj CV i motivaciono pismo i predaje se u studentskom parlametu.