Портфолио


О Школи: Висока техничка школа струковних студија из Ниша је акредитована, самостална, високошколска установа, са 39 година дугом традицијом образовања, која образује струковне инжењере за потребе привреде и индустрије. Савремен и иновативан приступ учењу обезбеђује нашим студентима практична знања, што желимо да пружимо и будућим студентима. Више од 15000 наших свршених студената који професионално обављају своје послове и стално доприносе развоју нашег друштва, потврда су нашег квалитета.

Директор: Александра Боричић

Студијски програми: Индустриско инжењерство, Друмски саораћај, Комуникационе технологије, Савремене рачунарске технологије, Грађевинско инжењерство, Заштита животне средине.

Степен студија: Основне струковне студије (180 ЕСПБ), Специјаистичке струковне студије (240 ЕСПБ)

Пројекти: Висока техничка школа струковних студија Ниш је била укључена у следеће пројекте:

• 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education“,
• 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement “CONGRAD“
• TEMPUS 158 781 „Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning“.
• 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR I mprovement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina
• 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Пројектни тим студијског програма Друмски Саобраћај:

• Пројекат: „Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш
• Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица
• Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша
• Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша
• Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље
• Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица
• Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш
• Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље
• Упоредна анализа система рехабилитације возаца у Европи и свету са препорукама унапредења постојецег система рехабилитације возаца у Републици Србији,
• Утврдивање образовне потребе лиценцираних инструктора возње-истразивање тренутног нивоа знања и вестина у односу на неопходне компетенције.
• Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша
• Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 кВ од ТЦ 110/35/10 кВ “Власотинце” до будуће ТЦ 35/10 кВ “Горњи орах” у Тегошници И од исте до ТЦ 35/10 кВ “Састав река” у саставу река на државном путу 1 Б реда бр. 39 И државном путу 2А реда бр. 231
• Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10кВ И 0,4кВ “Циганско гробље” до СТС 10/04кВ “Цара Душана” у Лебану.

Акредитована стручна предавања

• Принцип енергетске ефикасности у зградарству
• Пословне комуникације
• Напредни Excel

Samsung Apps Лабораторија

Априла 2011. године, је отворена лабораторија за развој мобилних апликација уз подршку компаније Самсунг. Лабораторија има 12 радних места и комплетно је опремљена најсавременијим уређајима за развој апликација (рачунари, смарт телефони, смарт телевизори и смарт табла). До данас је у лабораторији развијено више од 40 апликација које је инсталирало преко 500.000 корисника широм света. VTŠ Apps Tim представља тим професора, асистената и студената и формиран је са циљем да студенти, кроз рад у лабораторији, стичу практична искуства и да се боље припреме за будуће пословне ангажмане у струци.

Најзначајнији резултати VTŠ Apps Tim-a:

• Развијена и лансирана прва српска смарт ТВ апликација
• Награда за најбољу локалну бада апликацију на такмичењу Bada Challenge
• Награда за најбољу практичну реализацију на конференцији IEEESTEC 2014 са пројектом VTŠ Access Control
• Прво место на конференцији IEEESTEC 2013 са пројектом VTŠ Explorer
• Прво мето на конференцији IEEESTEC 2012 са пројектом Great Warriors
• Андроид апликација Masterata за потребе Societe Generale банке
• Хардверско-софтверског решења за прикупљање лименки и пластичних флаша, Нафтна индустрија Србије НИС у оквиру програма Заједници заједно

Сарадња са Societe General банком:

Висока техничка школа у сарадњи са Societe General банком помаже реализацију пројеката ученика средњих школа. Помоћ се огледа у проналажењу потенцијалних инвеститора и давања менторске подршке пројектним тимовима. Пројекат је почео са реализацијом 1. октобра 2015. године и трајаће 9 месеци.

Партнери Високе техничке школе струковних студија:

• Републичка агенција за безбедност саобраћај
• Microsoft Development Network – Academic Alliance
• Samsung Electronics GMBH
• Регионална Привредна Комора Ниш
• Philip Moris Inc.
• Навак – Национална Возачка Академија
• Porr Werner Weber
• Е-рециклажа
• Институт за јавно здравље
• Клинички центар Ниш
• Societe Generale banka
• Пут Инжењеринг – Предузеће за производњу, нискоградњу и транспорт – Ниш
• Техноградња д.о.о. –Крушевац
• Проксима д.о.о. – Бабушница
• Ниш Експрес а.д. Ниш
• ЈКП Наисус
• ЈП Аеродром Ниш
• ЈКП Дирекција за јавни градски превоз Града Ниша
• ИТ центар Ниш