Portfolio


O Školi: Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Niša je akreditovana, samostalna, visokoškolska ustanova, sa 39 godina dugom tradicijom obrazovanja, koja obrazuje strukovne inženjere za potrebe privrede i industrije. Savremen i inovativan pristup učenju obezbeđuje našim studentima praktična znanja, što želimo da pružimo i budućim studentima. Više od 15000 naših svršenih studenata koji profesionalno obavljaju svoje poslove i stalno doprinose razvoju našeg društva, potvrda su našeg kvaliteta.

Direktor: Aleksandra Boričić

Studijski programi: Industrisko inženjerstvo, Drumski saoraćaj, Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije, Građevinsko inženjerstvo, Zaštita životne sredine.

Stepen studija: Osnovne strukovne studije (180 ESPB), Specijaističke strukovne studije (240 ESPB)

Projekti: Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš je bila uključena u sledeće projekte:

• 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education“,
• 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement “CONGRAD“
• TEMPUS 158 781 „Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning“.
• 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR I mprovement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina
• 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Projektni tim studijskog programa Drumski Saobraćaj:

• Projekat: „Analiza funkcionisanja sistema parkiranja u Nišu“ , decembar 2010. godine – mart 2011. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš
• Glavni projekat saobraćajne signalizacije i tehničko regulisanje saobraćaja u centru Surdulice jul, 2011. godine, naručilac Opština Surdulica
• Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Kosovke devojke u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša
• Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Studenička u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša
• Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni škola u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Prokuplju, februar 2013. godine, naručilac Opština Prokuplje
• Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije „Glavni projekat semaforizacije raskrsnice ulica Surduličkih mučenika – Srpskih vladara u Surdulici“, januar 2014. godine, naručilac Opština Surdulica
• Izrada elaborata „Skup mera za rešavanje problema parkiranja u Niškoj Banji“, jun 2014. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš
• Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni vrtića u ulici Veljka Milankovića Buka u Prokuplju, septembar 2014. godine, naručilac Opština Prokuplje
• Uporedna analiza sistema rehabilitacije vozaca u Evropi i svetu sa preporukama unapredenja postojeceg sistema rehabilitacije vozaca u Republici Srbiji,
• Utvrdivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora voznje-istrazivanje trenutnog nivoa znanja i vestina u odnosu na neophodne kompetencije.
• Analize optimalne organizacije sa predlogom cena taksi prevoza na teritoriji grada Niša
• Elaborat saobraćajno tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji dalekovoda 35 kV od TC 110/35/10 kV “Vlasotince” do buduće TC 35/10 kV “Gornji orah” u Tegošnici I od iste do TC 35/10 kV “Sastav reka” u sastavu reka na državnom putu 1 B reda br. 39 I državnom putu 2A reda br. 231
• Elaborat saobraćajno-tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji mešovitog voda (10kV I 0,4kV “Cigansko groblje” do STS 10/04kV “Cara Dušana” u Lebanu.

Akreditovana stručna predavanja

• Princip energetske efikasnosti u zgradarstvu
• Poslovne komunikacije
• Napredni Excel

Samsung Apps Laboratorija

Aprila 2011. godine, je otvorena laboratorija za razvoj mobilnih aplikacija uz podršku kompanije Samsung. Laboratorija ima 12 radnih mesta i kompletno je opremljena najsavremenijim uređajima za razvoj aplikacija (računari, smart telefoni, smart televizori i smart tabla). Do danas je u laboratoriji razvijeno više od 40 aplikacija koje je instaliralo preko 500.000 korisnika širom sveta. VTŠ Apps Tim predstavlja tim profesora, asistenata i studenata i formiran je sa ciljem da studenti, kroz rad u laboratoriji, stiču praktična iskustva i da se bolje pripreme za buduće poslovne angažmane u struci.

Najznačajniji rezultati VTŠ Apps Tim-a:

• Razvijena i lansirana prva srpska smart TV aplikacija
• Nagrada za najbolju lokalnu bada aplikaciju na takmičenju Bada Challenge
• Nagrada za najbolju praktičnu realizaciju na konferenciji IEEESTEC 2014 sa projektom VTŠ Access Control
• Prvo mesto na konferenciji IEEESTEC 2013 sa projektom VTŠ Explorer
• Prvo meto na konferenciji IEEESTEC 2012 sa projektom Great Warriors
• Android aplikacija Masterata za potrebe Societe Generale banke
• Hardversko-softverskog rešenja za prikupljanje limenki i plastičnih flaša, Naftna industrija Srbije NIS u okviru programa Zajednici zajedno

Saradnja sa Societe General bankom:

Visoka tehnička škola u saradnji sa Societe General bankom pomaže realizaciju projekata učenika srednjih škola. Pomoć se ogleda u pronalaženju potencijalnih investitora i davanja mentorske podrške projektnim timovima. Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra 2015. godine i trajaće 9 meseci.

Partneri Visoke tehničke škole strukovnih studija:

• Republička agencija za bezbednost saobraćaj
• Microsoft Development Network – Academic Alliance
• Samsung Electronics GMBH
• Regionalna Privredna Komora Niš
• Philip Moris Inc.
• Navak – Nacionalna Vozačka Akademija
• Porr Werner Weber
• E-reciklaža
• Institut za javno zdravlje
• Klinički centar Niš
• Societe Generale banka
• Put Inženjering – Preduzeće za proizvodnju, niskogradnju i transport – Niš
• Tehnogradnja d.o.o. –Kruševac
• Proksima d.o.o. – Babušnica
• Niš Ekspres a.d. Niš
• JKP Naisus
• JP Aerodrom Niš
• JKP Direkcija za javni gradski prevoz Grada Niša
• IT centar Niš