Енергетска ефикасност у зградарству

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита