Енергетска ефикасност у зградарству

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Предавања

Вежбе

Вежба бр. 1

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Испит фебруар
2. Колоквијум

Резултати колоквијума

Резултати испита