Кабловски ТК системи

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7