Машински елементи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: