Математика 2

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Петак 12:00 - 13:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита