Механика тла и фундирање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита

Трећи испитни рок (јун)