Механика тла и фундирање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Зоран Бонић

Имејл:

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 - 13:00, Четвртак 14:00 - 15:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита

Трећи испитни рок (јун)