Metodologija izrade stručnih projekata i primenjenih istraživanja

Studijski program: KOI

Status predmeta: Izborni

Semestar: II

Broj časova: 3 + 4 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Staniša Dimitrijević

Imejl: stanisa.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 13:00 - 14:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita