Микрорачунарски системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита