Микрорачунарски системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6