Нацртна геометрија

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Петак 12:00 - 13:00

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 11:00 - 12:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати првог колоквијума

Резултати испита