Објектно оријентисано програмирање

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Уторак 12:00 – 13:00