Održivi razvoj komunalnih sredina

Studijski program: KOI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 4 + 3 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Aleksandra Marinković

Imejl: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Petak 12:00 - 14:00

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita