Основи електротехнике 1

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Уторак 12:00 – 13:00 Обновљиви дисперзни извори напајања; Среда 12:00 – 13:00 Основи електротехнике 2