Основи електротехнике 2

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Основи електротехнике 1  - Среда 12:00 - 13:00, Електротехника са електроником - Понедељак 13:00 - 14:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Петак 13:00 – 14:00