Основи електротехнике 2

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Четвртак 12:00 - 13:00