Основи програмирања

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 14:00

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Петак 08:00 – 10:00