Пројектовање објеката високоградње

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 15:00 16:00, Среда 16:00 - 17:00, Петак 15:00 - 16:00