Саобраћајнице 1

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00