Сензори и претварачи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита