Технички енглески 1

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Слађана Живковић

Имејл: sladjana.zivkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Петак 14:00 – 15:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита