Технички енглески језик

Студијски програм: ИНИ ЗЖС ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4