Техничко цртање

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 1 + 2

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Асистент:

Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Петак 13:00 - 14:00

Литература

Задаци са колоквијума и испита