Управљање квалитетом и вредносно инжењерство

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита