Урбанистичко планирање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Петак 12:00 - 14:00

Вежбе

Литература

Prirucnik za urbani dizajn

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита