Заштита података у комуникационим мрежама

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита