Završni radovi i instalacije

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Danijela Zlatković

Imejl: danijela.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 – 13:00

Asistent:

Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Četvrtak 13:00 - 14:00

Predavanja

Vežbe

Vežba br. 1

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita