др Томислав Маринковић

Имејл: tomislav.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2007. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије

Докторираo 2000. године на Машинском факултету у Нишу, област Производне технологије

Магистрираo 1994. године на Машинском факултету у Нишу, област Производне технологије

Дипломираo 1980. године на Машинском факултету у Нишу, област Производне технологије

 

Ужа научна област

Производне технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Обрада деформисанјем (ИНИ)

Обрада резањем (ИНИ)

Одржавање машинских система (ИНИ)

Елементи транспортних средстава (ДРС)

Моторна возила (ДРС)

Динамика моторних возила (БДС – специјалистичке струдије)

 

Репрезентативне референце

Dragan Adamovic, Vesna Mandic, Zoran Jurkovic, Branko Grizelj, Milentije Stefanovic, Tomislav Marinkovic, Srbislav Aleksandrovic, Eksperimentalno modeliranje i numerička FE analiza procesa izvlačenja sa stanjenjem čeličnih traka (str.435-444) An experimental modelling and numerical FE analysis of steel-strip ironing process (str.435-444) ,Tehnički vjesnik,Vol.17 No.4 Prosinjac 2010; Izvorni znanstveni članak.

Mandić Vesna, Adamović Dragon, Jurković Zoran, Stfanović Milentije, Živković Miroslav, Ranđelović Saša, Marinković Tomislav,Numerical Fe modelling of the Ironing Proces of Aluminium Alloy and Its Experimental Verification,TRANSACTIONS OF FAMENA 2010 34 (4) : 59-69

Mandić, V., Adamović, D., Jurković, Z., Stefanović, Marinković, Т., CAE Analysis of Ironing Process with Experimental Verification, Зборник MOTSP 2010 International Scientific Conference management of Technology – Step to Sustainable Production, 2-4 jun 2010, Rovinj, ISBN 978-953-7738-09-9, FSB Zagreb, Hrvatska

Stojanović N., Cvetanović B., Marinković T., Transport opasnih materija u drumskom saobraćaju i zaštita na radu, Zaštita na radu multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, konferencija sa međunarodnim učešćem, Tara 2010.

dr Tomislav Marinković, dr Dejan Bogićević, mr Nada Stojanović, Milan Stanković, dipl. inž., Deformabilno ponašanje karoserije vozila u funkciji oblika karoserije, zapremine i položaja motora u vozilu, savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu : „saobraćajne nezgode“, Zlatibor, maj 2012.

Marinković, A., Mirković, S., Marinković T., Savremene koncepcije radionica za popravku građevinske mehanizacije u okviru putarskih društava, XXXIII majski skup održavalaca sredstava za rad Srbije , Vrnjačka Banja, 2010.

mr Nada Stojanović, dr Tomislav Marinković, Milan Stanković, dipl. inž. saob., Opasnosti, nivo rizika i mogućnosti bezbedne primene komprimiranog prirodnog gasa za pogon motornih vozila, savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu : „saobraćajne nezgode“, Zlatibor, maj 2012.

V.Marinković, T. Marinković: Određivanje koeficijenta trenja u procesima obrade istiskivanjem,11th Internal Conference on Tribology SERBIATRIB ’09, Beograd, 2009, s. 343-348.

Dr Tomislav Marinković, mr Nada Stojanović, Milan Stanković, dipl. inž. saob.Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš .:Savremene tehnologije kao novi pristup ya rešavanje problema u saobraćaju , Sobraćajne nezgode, Savetovanje sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, maja 2013.

Cvetanović, B., Boričić, A., Marinković, T., Rekonstrukcija starih hidrauličkih presa za direktno istiskivanje profila o Al – legura, Zbornik radova 32.kongresa o hidropneumaticnoj automatizaciji-HIPNEF 2009, Vrnjacka Banja.

 

Активности

Истраживачки интерес: Производне технологије, моторна возила

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 3