др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2006. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником

Докторираo 2002. године на Техничком факултету у Приштини, област Дигитална техника и програмирање

Магистрираo 1992. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

Дипломираo 1984. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

Комуникацоне технологије са електроником

 

Студијски програми

Комуникационе технологије (основне студије)

Савремене рачунарске технологије (основне студије)

Грађевинско инжењерство (основне студије)

Мултимедијалне комуникационе технологије (мастер студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Аналогни ТВ системи (основне студије)

Примена микроконтролера (основне студије)

Микрорачунарски системи (основне студије)

Дигитални ТВ системи (основне студије)

Обрада аудио сигнала (основне студије)

Рачунарска техника (основне студије)

Обрада мултимедијалних сигнала (мастер студије)

 

Уџбеници

Миливојевић, З., Телевизијска техника I – Анализа и синтеза слике, Пунта, Ниш, 2003. ISBN 86-83119-78-5

Миливојевић, З., Телевизијска техника II – Аналогни телевизијски системи, Пунта, Ниш, 2003. ISBN 86-83119-77-7.

Миливојевић, З., Телевизијска техника III – Телевизијски пријемници, Пунта, Ниш, 2003. ISBN 86-83119-80-7.

Миливојевић, З., Телевизијска техника – Практикум лабораторијских вежбања – циклус први, Пунта, Ниш, 2003. ISBN 86-83119-81-5.

Миливојевић, З., Пројектовање помоћу рачунара, Пунта, Ниш, 2003. ISBN 86-83119-76-9.

Миливојевић, З., Микроконтролери – архитектура 8051, Пунта, Ниш, 2005. ISBN 86-85227-20-8.

Миливојевић, З., Информатика – компоненте персоналних рачунара, Пунта, Ниш, 2008. ISBN 978-86-7990-001-2. |
http://www.tf.bor.ac.rs/izdavastvo/udzbenici.php

 

Пројекти

Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Пројекат финансира Министартво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма: „Развој високог образовања“.

 

Репрезентативне референце

Z. Milivojević, D. Brodić, „Estimation Of The Fundamental Frequency Of The Real Speech Signal Compressed By MP3 Algorithm“, Archives of Acoustics, Vol. 38. No. 3, pp. 363-373, 2013. (M23)

D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, „Recognition of the Script in Serbian Documents using Frequency Occurrence and Co-occurrence Analysis“, The Scientific World Journal, Multidimensional Signal Processing and Applications (MULTI), No. 896328 (Research Article). (M21)

Z. Milivojević, V. Stojanović, „Simulation Model Of The ANC System For Noise Reduction In The Real Ambient“, Advances in Electrical and Computer Engineering – AECE, Vol. 13, No. 3, pp.33-38, 2013. (M23)

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, „An Approach to a Comprehensive Test Framework for Analysis and Evaluation of Text Line Segmentation Algorithms“, Sensors, vol. 11, no. 9, pp. 8782-8812, 2011. (M21)

Z. Milivojević, M. Milivojević, D. Brodić, „The Effects of the Acute Hypoxia to the Fundamental Frequency of the Speech Signal“, AECE Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, no. 2, pp. 57-60, 2012. (M23)

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, „Basic Test Framework for the Evaluation of Text Line Segmentation and Text Parameter Extraction“, Sensors, vol. 10, no. 5, pp. 5263-5279, 2010. (M21)

Z. Milivojević, D. Brodić, „Estimation of the fundamental frequency of the speech signal compressed by G.723.1 algorithm applying PCC interpolation“, Journal of Electrical Engineering, vol. 62, no. 4, pp. 181-189, 2011. (M23)

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, „Fundamental Frequency Estimation of The Speech Signal Commpressed by MP3 Algorithm Using PCC Interpolation“, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 18-22, 2010. (M23)

Z. Milivojević, M. Mirković, „Estimation of the fundamental frequency of the speech signal modeled by the SYMPES method“, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 63, no. 3, pp. 200-208, 2009. (M23)

D. Brodić, Z. Milivojević, „Text Line Segmentation with the Algorithm based on the Oriented Anisotropic Gaussian Kernel“, JEEEC Journal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 4, pp, 238-243, 2013. (M23)

 

Активности

Истраживачки интерес: Дигитално процесирање сигнала, Аудио и видео системи и Микрорачунарски системи.

Укупан број цитатата: 16

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 19