ПРОЈЕКТИ

Међународни пројекти:

 1. Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
  Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
  Трајање: 2018 – 2021.
  Интернет страница пројекта: www.trafsaf.pr.ac.rs

Домаћи пројекти:

 1. Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Руководилац пројекта: др Зоран Миливојевић.
 2. Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – ЕН-ЕЦО – Руководилац пројекта: др Дејан Благојевић.
 3. Принципи енергетске ефикасности у домаћинствима и упутства за уштеду енергије – Руководилац пројекта: др Александра Боричић.

Међународни пројекти који су реализовани:

Ерасмус+

 1. 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Темпус

 1. 158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
 2. 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
 3. 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education.
 4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.