Распоред испита

 

РАСПОРЕД ИСПИТА – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (2017.)

Студијски програм: Индустријско инжењерство

Студијски програм: Друмски саобраћај

Студијски програм: Комуникационе технологије

Студијски програм: Савремене рачунарске технологије

Студијски програм: Грађевинско инжењерство

Студијски програм: Заштита животне средине (и просторно планирање)

 

РАСПОРЕД ИСПИТА – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ (2017.)

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм: Безбедност друмског саобраћаја

Студијски програм: Комуникационе технологије

Студијски програм: Савремене рачунарске технологије

Студијски програм: Комунално инжењерство