Raspored konsultacija

u zimskom semestru školske 2019/2020. god.

1. dr Aleksandra Boričić Profesor strukovnih studija Utorak 14:00 – 15:00
2. dr Anica Milošević Profesor strukovnih studija Četvrtak 12:00 – 13:00
3. dr Boban Cvetanović Profesor strukovnih studija Četvrtak 12:00 – 13:00
4. dr Danijela Zlatković Profesor strukovnih studija Ponedeljak 12:00 – 13:00
5. dr Dejan Blagojević Profesor strukovnih studija Četvrtak 13:00 – 14:00
6. dr Dejan Bogićević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 11:00 – 12:00
7. dr Dušan Stefanović Profesor strukovnih studija Sreda 11:00 – 12:00
8. dr Zoran Veličković Profesor strukovnih studija Utorak 13:00 – 14:00
9. dr Zoran Milivojević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 10:00 – 11:00
10. dr Milica Cvetković Profesor strukovnih studija Utorak 12:00 – 13:00
11. dr Miloš Ristić Profesor strukovnih studija Sreda 13:00 – 14:00
12. dr Miloš Stojanović Profesor strukovnih studija Petak 10:00 – 11:00
13. dr Mirko Kosanović Profesor strukovnih studija Ponedeljak 10:00 – 11:00
14. dr Nikola Sekulović Profesor strukovnih studija Ponedeljak 14:00 – 15:00
15. dr Slađana Živković Profesor strukovnih studija Petak 13:00 – 14:00
16. dr Slavimir Stošović Profesor strukovnih studija Sreda 10:00 – 11:00
17. dr Srđan Jovković Profesor strukovnih studija Sreda 11:00 – 12:00
18. dr Staniša Dimitrijević Profesor strukovnih studija Ponedeljak 13:00 – 14:00
19. dr Biljana Milutinović  Viši predavač Četvrtak 14:00 – 15:00
20. dr Dušan Radosavljević  Viši predavač Utorak 13:00 – 14:00
21. dr Nataša Nešić  Viši predavač Utorak 11:00 – 12:00
22. dr Nenad Stojković  Viši predavač Ponedeljak 11:00 – 12:00
23. dr Petar Đekić  Viši predavač Četvrtak 11:00 – 12:00
24. dr Nataša Savić Viši predavač Ponedeljak 12:00 – 13:00
25. mr Aleksandra Marinković Predavač Petak 12:00 – 14:00
26. Milan Stanković Predavač Utorak 11:00 – 12:00
27. mr Violeta Stojanović Predavač Utorak 13:00 – 14:00
28. mr Danijela Aleksić Predavač Sreda 14:00 – 15:00
29.  mr Danica Milošević Predavač Petak 10:00 – 11:00
30. mr Slađana Nedeljković Predavač Ponedeljak 14:00 – 15:00
31. Jelena Bijelić Asistent Sreda 12:00 – 13:00
32. Vladimir Popović Asistent Četvrtak 14:00 – 15:00
33. Milan Pavlović Asistent Ponedeljak 10:00 – 11:00
34. Milan Protić Asistent Ponedeljak 12:00 – 13:00
Četvrtak 14:00 – 15:00
35. Milan Savić Asistent Utorak  12:00 – 13:00
36. Natalija Tošić Asistent Utorak  10:00 – 11:00
37. Nemanja Petrović Asistent Četvrtak 13:00 – 14:00
38. Jelena Milosavljević Saradnik u nastavi
39. Jovan Mišić Saradnik u nastavi Četvrtak 14:00 – 15:00
40. Dušan Kocić Saradnik u nastavi Ponedeljak 11:00 – 12:00
Petak 11:00 – 12:00
41. Nikola Vasić Saradnik u nastavi Utorak 10:00 – 11:00
42. Nikola Kostić Saradnik u nastavi Petak 14:00 – 15:00