Распоред по просторијама

 

ПРИЗЕМЉЕ 1. СПРАТ 2. СПРАТ
Лабораторија (2) Амфитеатар А2 (102) Учионица (204)
Учионица (3) Амфитеатар А3 (103) Лабораторија (206)
Лабораторија (4) Учионица (106) Учионица (207)
Лабораторија (8) Учионица (108) Учионица (208)
Лабораторија (9)   Лабораторија (211)
Амфитеатар А1 (11)    
   
Ванредни термини заузећа просторија