Samovrednovanje-drs-2017

SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NIŠU STUDIJSKI PROGRAM DRUMSKI SAOBRAĆAJ – 2017

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

 

ZAHTEV ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA

 

 Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

 Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

 Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

 Standard 4: Kvalitet studijskog programa

 Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

 Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

 Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

 Standard 8: Kvalitet studenata

 Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

 Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

 Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

 Standard 12: Finansiranje

 Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

 Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta