Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(Акредитован 2007. године)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 4.01  Математика I 45+60 6
  2. ЕТ1 4.02  Основи електротехнике 1 I 45+60 8
  3. ФИЗ 4.03  Физика I 30+30 4
  4. СОР 4.04  Социологија рада I 30+00 3
  5. ОСМ 4.05  Основи менаџмента I 30+00 3
  6. АПС 4.06  Апликативни софтвер I 30+30 6
  7. ПЈ1 4.07  Програмски језици 1 II 30+60 7
  8. ОСТ 4.08  Основи телекомуникација II 30+30 5
  9. ОСЕ 4.09  Основи електронике II 30+60 6
10. ОРТ 4.10  Основи рачунарске технике II 30+60 5
11. ЕТ2 4.11  Основи електротехнике 2 II 45+60 7
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
12. ОПС 4.12  Оперативни системи III 30+60 7
13. ПЈ2 4.13  Програмски језици 2 III 30+60 7
14. ММЕ 4.14  Мултимедије III 30+30 7
15. МИС 4.15  *Монтажа и сервисирање рачунара III 30+30 5
16. ППР 4.16  *Пројектовање помоћу рачунара III 30+30 5
17. МЕП 4.21  *Менаџмент производње III 30+30 4
18. АРМ 4.18  Администрирање рачунарских мрежа IV 30+30 7
19. БАП 4.19  Базе података IV 30+60 7
20. МРН 4.20  Микрорачунарски системи IV 30+60 7
21. ПОК 4.17  *Пословне комуникације IV 30+00 4
22. ИНТ 4.22  *Интернет технологије IV 30+30 5
23. ЕН1 4.23  *Технички енглески 1 IV 30+30 4
   Укупно ЕСПБ  69
ТРЕЋА  ГОДИНА
24. ЕН2 4.24  Технички енглески 2 V 30+30 4
25. РАМ 4.25  Рачунарске мреже V 30+60 7
26. ИНП 4.26  Интернет програмирање V 30+30 7
27. НЕТ 4.29  НЕТ технологије V 30+30 6
28. ВЕД 4.28  *Веб дизајн V 30+30 6
29. ПРМ 4.27  *Примена микроконтролера V 30+30 6
30. ЕЛП 4.30  Електронско пословање  VI 30+30 6
31. СТП 4.31  Стручна пракса VI 00+45 5
32. ДИП 4.32  Завршни рад VI 00+90 10
33. КСС 4.33  *Клијент сервер системи VI 30+30 6
34. НТЕ 4.34  *Нанотехнологије VI 30+00 6
35. ИНС 4.35  *Информациони системи VI 30+30 4
36. МЕК 4.36  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
    Укупно ЕСПБ  76

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе стручно-апликативниох предмета.


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш