Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(Акредитован 2012. године)

 

Ред.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

МА1 4.01  Математика 1

I

2

2

0

6

2.

ЕТ1 4.02  Основи електротехнике 1

I

3

3

0

7

3.

ФИЗ 4.03  Физика

I

2

2

0

5

4.

СОР 4.04  Социологија рада

I

2

0

0

4

5.

АИП 4.05  Алгоритми и програмирање

I

2

1

1

5

6.

ПЈ1 4.06  Програмски језици 1

II

2

2

1

5

7.

ОСТ 4.07  Основи телекомуникација

II

2

2

0

5

8.

ОСЕ 4.08  Основи електронике

II

2

2

1

5

9.

ОРТ 4.09  Основи рачунарске технике

II

2

2

1

5

10. ЕТ2 4.10  Основи електротехнике 2 II 3 2 1 7

11.

МА2 4.11  Математика 2

II

2

2

0

6

 

ДРУГА ГОДИНА
12. ОПС 4.12  Оперативни системи III 2 2 1 7
13. ПЈ2 4.13  Програмски језици 2 III 2 2 1 8
14. РАМ 4.14  Рачунарске мреже III 3 1 1 7
15. ПОК 4.15  *Пословне комуникације III 2 0 0 4
16. МЕК 4.16  *Менаџмент кадрова III 2 0 0 4
17. ЕНГ 4.17  *Технички енглески 1 III 2 2 0 4
18. ОСМ 4.18  *Основи менаџмента III 2 0 0 4
19. АРМ 4.19  Администрирање рачунарских мрежа IV 2 2 0 6
20. БАП 4.20  Базе података IV 2 2 1 6
21. МРН 4.21  Микрорачунарски системи IV 2 2 1 6
22. ППР 4.22  *Пројектовање помоћу рачунара IV 2 0 1 6
23. ИНТ 4.23  *Интернет технологије IV 2 1 1 6
24. МИС 4.24  *Архитектура персоналних рачунара IV 2 1 1 6

 

ТРЕЋА ГОДИНА
25. ЕН2 4.25  Технички енглески 2 V 2 2 0 4
26. ИНП 4.26  Интернет програмирање V 2 1 1 6
27. НЕТ 4.27  НЕТ технологије V 2 1 1 6
28. ПРМ 4.28  *Примена микроконтролера V 2 1 1 7
29. МРС 4.29  *Мрежни сервиси V 2 1 1 7
30. ВЕД 4.30  *Веб дизајн V 2 1 1 7
31. ЕЛП 4.31  Електронско пословање VI 2 1 1 5
32. ММЕ 4.32  Софтверско инжењерство VI 2 2 1 5
33. КСС 4.33  Клијент сервер системи VI 2 2 2 5
34. НТЕ 4.36  *Нанотехнологије VI 2 2 1 5
35. РАБ 4.37  *Развој апликација за базе података VI 2 2 1 5
36. СТП 4.34  Стручна пракса VI     3 3
37. ДИП 4.35  Завршни рад VI     6 7


      Напомена: * означава изборни предмет

 

КУРИКУЛУМ

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш