Мапа сајта  

logo

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Александра Медведева 20

18000 Ниш, Република Србија

Факс. 018-588-210, Тел. 018-588-211


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

(акредитован 2008. год.)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

ДМВ 2.41

 Динамика моторних возила

I
30+30+45
7
2.

АБС 2.42

 Анализа безбедности саобраћаја

I
45+30+45
8
3.

ЕСН 2.43

 Експертиза саобраћајних незгода

I
30+30+45
7
4.    Изборни предмет 1
II
45+30+60
10
5.    Изборни предмет 2
II
45+30+60
10
Укупно часова активне наставе
195+150+255 = 600  
6. СИР 2.48  Струковни инжењерски рад II 0+0+45 3
7. СПР 2.49  Специјалистички рад II 0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

ТКР 2.44

 Техника контроле и регулисања саобраћаја

II
45+30+60
10
2.

ТРЦ 2.45

 Технологија рада центра за обуку возача

II
45+30+60
10
3.

ЕОП 2.46

 Експлоатација и одржавање путева

II
45+30+60
10
4.

БЕА 2.47

 Безбедност аутомобила

II
45+30+60
10

 

Напомена:

 

- У делу табеле  Број часова, трећа колона односи се на остале облике активне наставе: семинарски и графички радови, пројектни задаци, практикуми и др.
- Струковни инжењерски рад и Специјалистички рад не улазе, са својим фондом часова, у укупан фонд часова активне наставе.
- Студент бира два  изборна предмета од понуђених четири из Табеле изборних предмета како би остварио укупно 60 ЕСПБ.
- Шифре изборних предмета дате су у Табели изборних предмета.
- Специјалистички рад се ради по правилу  из групе стручних и стручно-апликативних премета.
 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

 Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш