Мапа сајта  

logo

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Александра Медведева 20

18000 Ниш, Република Србија

Факс. 018-588-210, Тел. 018-588-211


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti
Студијски програм: САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

МОС 4.41

 Мрежни оперативни системи

I
45+30+45
8
2.

ДБП 4.42

 Дистрибуиране базе података

I
30+30+45
7
3.

НИТ 4.43

 Напредне Интернет и WEB технологије

I
30+30+45
7
4.    Изборни предмет 1
II
45+30+60
10
5.    Изборни предмет 2
II
45+30+60
10
Укупно часова активне наставе
195+150+255 = 600  
6. СИР 4.44  Струковни инжењерски рад II 0+0+45 3
7. СПР 4.45  Специјалистички рад II 0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

МКС 4.46

 Микроконтролерски системи

II
45+30+60
10
2.

ПАР 4.47

 Програмски алати за развој апликација

II
45+30+60
10
3.

АМУ 4.48

 Активни мрежни уређаји

II
45+30+60
10
4.

СРМ 4.49

 Сигурност у рачунарским мрежама

II
45+30+60
10

 

Напомена:

 

- У делу табеле  Број часова, трећа колона односи се на остале облике активне наставе: семинарски и графички радови, пројектни задаци, практикуми и др.
- Струковни инжењерски рад и Специјалистички рад не улазе, са својим фондом часова, у укупан фонд часова активне наставе.
- Студент бира два  изборна предмета од понуђених четири из Табеле изборних предмета како би остварио укупно 60 ЕСПБ.
- Шифре изборних предмета дате су у Табели изборних предмета.
- Специјалистички рад се ради по правилу  из групе стручних и стручно-апликативних премета.

 


 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш