Мапа сајта  

logo

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Александра Медведева 20

18000 Ниш, Република Србија

Факс. 018-588-210, Тел. 018-588-211


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti
Студијски програм: КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1. ХРУ 5.41
I
45+30+45
8
2. ПГС 5.42
I
30+30+45
7
3. УЕЗ 5.43
I
30+30+45
7
4.  
 Изборни предмет 1
II
45+30+60
10
5.  
 Изборни предмет 2
II
45+30+60
10
Укупно часова активне наставе
195+150+255 = 600  
6. СИР 5.51  Струковни инжењерски рад II 0+0+45 3
7. СПР 5.52  Специјалистички рад II 0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

ПГС 5.44

 Планирање грађење и одржавање градских саобраћајница

II
45+30+60
10
2.

НРГ 5.45

 Нормативна регулатива за грађење и одржавање градске инфраструктуре

II
45+30+60
10
3.

НРП 5.46

 Нормативна регулатива о планирању и изградњи

II
45+30+60
10
4.

МИС 5.47

 Методологија израде стручних пројеката и примењених истраживања

II
45+30+60
10

 

Напомена:

 

- У делу табеле  Број часова, трећа колона односи се на остале облике активне наставе: семинарски и графички радови, пројектни задаци, практикуми и др.
- Струковни инжењерски рад и Специјалистички рад не улазе, са својим фондом часова, у укупан фонд часова активне наставе.
- Студент бира два  изборна предмета од понуђених четири из Табеле изборних предмета како би остварио укупно 60 ЕСПБ.
- Шифре изборних предмета дате су у Табели изборних предмета.
- Специјалистички рад се ради по правилу  из групе стручних и стручно-апликативних премета.

 


 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 
 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш