Мапа сајта  


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)


Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(акредитован 2014. год.)

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар

Број часова

(П+В+ДОН+СИР)

ЕСПБ
1.

ТПО 7.1

 Технологија прераде отпада

I
4+3+0+0
7
2.

ЕПС 7.2

 Енергетски процеси у животној средини

I
4+3+0+0
7
3.

МЗС 7.3

 Мониторинг заштите животне средине

I
4+3+0+0
7
4.    Изборни предмет 1
II
3+4+0+0
7
5.    Изборни предмет 2
II
3+4+0+0
7
6.    Изборни предмет 3
II
3+4+0+0
7
7. СИР 7.8  Струковни инжењерски рад II 0+0+45+0 3
8. СПР 7.9  Специјалистички рад II 0+0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

Часови активне наставе:
П - предавања, В - вежбе, ДОН - Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР - студијски истраживачки рад.

 

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

ЕСД 7.4

 Европски стандарди и директиве заштите животне средине

II
3+4+0+0
7
2.

АЖЦ  7.5

 Анализа животног циклуса

II
3+4+0+0
7
3.

ОИИ 7.6

 Oперациона истраживања  у инжењерству заштите животне средине

II
3+4+0+0
7
4.

УЕР 7.7

 Управљање енергетским ресурсима

II
3+4+0+0
7

 

 

 

 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш