Мапа сајта  


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
(акредитован 2014. год.)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ

1.

ДМВ 2.41

 Динамика моторних возила

I

4+3+0+0

7

2.

АБС 2.42

 Анализа безбедности саобраћаја

I
4+3+0+0

7

3.

ЕСН 2.43

 Експертиза саобраћајних незгода

I
4+3+0+0

7

4.

 

 Изборни предмет 1

II
3+4+0+0

7

5.

 

 Изборни предмет 2

II
3+4+0+0

7

6.

 

 Изборни предмет 3

II
3+4+0+0

7

7.

СИР 2.48  Струковни инжењерски рад

II

  3
8. СПР 2.49  Специјалистички рад

II

  15
Укупно ЕСПБ  60

 

Часови активне наставе:
П - предавања, В - вежбе, ДОН - Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР - студијски истраживачки рад.

 

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ

1.

ТКР 2.44

 Техника контроле саобраћаја

II

3+4+0+0
7

2.

ТРЦ 2.45

 Технологија рада центра за обуку возача

II

3+4+0+0
7

3.

ЕОП 2.46

 Експлоатација и одржавање путева

II

3+4+0+0
7

4.

ПОМ 2.47

 Превентива и контрола у транспорту опасних материја

II

3+4+0+0
7

 

 

 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

 Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш