Мапа сајта  


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирањеСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti
Студијски програм: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(акредитован 2014. год.)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар

Број часова

(П+В+ДОН+СИР)

ЕСПБ

1.

ДТС 3.41

 Дигитални телекомуникациони системи

I

4+3+0+0

7

2.

ШПМ 3.42

 Широкопојасне приступне мреже

I

4+3+0+0

7

3.

ОСК 3.43

 Обрада сигнала у комуникацијама

I

4+3+0+0

7

4.

 

 Изборни предмет 1

II

3+4+0+0

7

5.

 

 Изборни предмет 2

II

3+4+0+0

7

6.

   Изборни предмет 3
II

3+4+0+0

7

7.

СИР 3.44

 Струковни инжењерски рад
II
0+0+45+0 3

 

СПР 3.45

 Специјалистички рад
II
0+0+0+120 15
Укупно ЕСПБ  60

 

Часови активне наставе:
П - предавања, В - вежбе, ДОН - Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР - студијски истраживачки рад.

 

 

Листа изборних предмета

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
1.

СМК 3.46

 Системи мобилних телекомуникација

II
3+4+0+0
7
2.

МУТ 3.47

 Мерења у телекомуникацијама

II
3+4+0+0
7
3.

ИПК 3.48

 ИП комуникације

II
3+4+0+0
7
4.

ММТ 3.49

 Мултимедијалне комуникације

II
3+4+0+0
7

 

 

 


 
КЊИГА НАСТАВНИКА
 
КЊИГА ПРЕДМЕТА
 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш